Newton Primary School

W dniach od 28 do 30 sierpnia 2017r. w naszej szkole odbyły się zajęcia adaptacyjne dla uczennic i uczniów klasy I.

Dzieci miały możliwość nie tylko lepiej się poznać, ale również poznać nauczycieli, którzy będą ich uczyć oraz przybliżyć sobie zasady obowiązujące w szkole.

Podczas poniedziałkowych zajęć terenowych uczniowie wraz z rodzicami udali się na poszukiwanie skarbu. Poszukiwania ułatwiały im pisemne wskazówki i kolorowe strzałki. Wszystkim grupom udało się dotrzeć do wyznaczonego miejsca – GRATULUJEMY!

Wspólnie spędzony czas umilało pieczenie kiełbasek i zabawy z chustą animacyjną prowadzone przez wychowawcę klasy Panią Esterę Brzycką.

W drugim dniu odbyły się zajęcia integracyjne z wychowawcą. Były zabawy rytmiczne oraz wspólne rysowanie „najstraszniejszego potwora. Uczestniczyły w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu i wykonały mądre sówki. Owoce ich pracy możemy podziwiać na szkolnym korytarzu.

W ostatnim dniu zajęć przyszli uczniowie brali udział w zajęciach integracyjnych w świetlicy szkolnej. Zabawy uczyły zapamiętywania imion kolegów i koleżanek. Rozwijały zmysł spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz sprawność manualną. Wykonane portrety ozdobiły naszą galerię. Doskonali swój język angielski śpiewając piosenki, angażując się w zajęcia ruchowe, przyswajając nazwy przedmiotów w klasie, części ciała, kolorów i zwierząt. Pracowali również z użyciem tablicy multimedialnej i odgrywali role w języku angielskim, ucząc się podstawowych wyrażeń przydatnych w życiu codziennym. Na zakończenie mieli możliwość poznania tenisa ziemnego.

Mimo wakacyjnych dni w szkole słychać było gwar i wesołe okrzyki. Wszystkie zajęcia przebiegały w radosnej atmosferze opartej na poczuciu bezpieczeństwa.

int 050