Newton Primary School

Zapraszamy na dni otwarte po uprzednim zgłoseniu telefonicznym.

dni2018

Od 05 stycznia prowadzimy rekrutację:

 • do klasy pierwszej
 • do klasy trzeciej
 • do klasy piątej

Informacje o wolnych miejscach można uzyskać pod tel. 16 670 54 20. Szczegółowych informacji o organizacji szkoły, poszczególnych zajęciach, planowanych przedsięwzięciach, kadrze udziela dyrektor szkoły.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona w Przemyślu

 1. Karta Zgłoszenia
  - Nabór uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Im. I. Newtona w Przemyślu odbywa się w ciągu całego roku szkolnego poprzedzającego pójście dziecka do szkoły,
  - Zapisy przyjmowane są na podstawie "Karty Zgłoszenia" , złożonej osobiście w sekretariacie Szkoły.

  Wymagane dokumenty na tym etapie;
  - wypełniona Karta Zgłoszenia ( do pobrania ze strony internetowej Szkoły)
  - opinia wychowawcy przedszkola o dziecku.
 2. II. Przebieg Rekrutacji.
  - Spotkanie Rodzica z Dyrektorem Szkoły w celu zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz organizacją pracy Szkoły.
  - Dzieci spotykają się z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej,pedagogiem szkolnym oraz grupą rówieśników w celu określenia stopnia dojrzałości społecznej, emocjonalnej, a także wiedzy ogólnej i kultury osobistej dziecka.
  - Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii Komisji Kwalifikacyjnej. O swojej decyzji Dyrektor Szkoły zawiadamia Rodziców drogą mailową lub telefonicznie.
  - Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców umowy o kształcenie dziecka i wpłacenia wpisowego.

 

POBIERZ PODANIE

 • czesne za wszystkie usługi w standardzie 220 zł za miesiąc
 • jednorazowe wpisowe na początku nauki 250 zł w ramach wpisowego każde dziecko otrzymuje:
  • mundurki (bluza + bluzeczka polo biała)