Newton Primary School

Serdeczne podziękowania składamy Pani Celinie Chwalisz za podarowanie szkole cennej nowatorskiej pomocy dydaktycznej.

Dyrektor Szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym

Serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Trojanowskiej, Panu Dariuszowi Gorzelnik oraz Pani Agnieszce Jaroch za poświęcenie czasu wolnego i bezinteresowny przewóz dzieci własnymi samochodami oraz duże zaangażowanie
w opiece nad dziećmi.

Dyrektor szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom, którzy przyczynili się do zbierania żywności dla ubogich rodzin.
Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pana Adama Dedio pomysłodawcy i organizatora tej akcji.

Dyrektor szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym

Serdecznie dziękujemy Państwu Anecie i Grzegorzowi Pawliszakom za poświęcenie czasu wolnego i bezinteresowny przewóz dzieci do Pruchnika, za gotowość do pomocy medycznej i duże zaangażowanie w opiekę nad naszymi pociechami na farmie.