Szkoła podstawowa Bobrowniki

Wykaz 5 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Szkoła Podstawowa w Bobrownikach

25
63-520 Bobrowniki
Polska

Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach

ul. Wyzwolenia 16
87-617 Bobrowniki
Polska

Szkoła Podstawowa im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach

126
99-418 Bobrowniki
Polska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bobrownikach

ul. Sienkiewicza 163
42-583 Bobrowniki
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bobrownikach

ul. Rynek 1
08-500 Bobrowniki
Polska