Szkoła podstawowa Kalisz

Wykaz 31 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator" w Kaliszu

al. Aleja Wojska Polskiego 29
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu

ul. Ciasna 16
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu

ul. Polna 17
62-800 Kalisz
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Olanka" w Kaliszu

ul. Fabryczna 1
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Pawła Ii w Kaliszu

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
62-800 Kalisz
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Józefa w Kaliszu

ul. Poznańska 26
62-800 Kalisz
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Edukal" w Kaliszu

ul. Wrocławska 12-14
62-800 Kalisz
Polska

Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk" w Kaliszu

ul. Skalmierzycka 2a
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 Dla Dzieci Słabo Słyszących I Niesłyszących w Kaliszu

ul. Augustyna Kordeckiego 19
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Kaliszu

ul. Harcerska 1
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu

ul. Fabryczna 13-15
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

ul. Podmiejska 9a
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu

ul. Sulisławicka 108-110
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu

ul. Świętego Michała 1
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła Ii w Kaliszu

ul. Juliana Tuwima 4
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu

ul. Karpacka 3
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa nr 17 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc-Rogozińskiego w Kaliszu

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu

ul. Adama Mickiewicza 11
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Kaliszu

ul. 25 Pułku Artylerii 4-8
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa nr 13 w Kaliszu

ul. Augustyna Kordeckiego 34
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

ul. Chełmska 18
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Szarych Szeregów w Kaliszu

ul. Wykopaliskowa 45
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu

ul. Serbinowska 22A
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu

ul. Robotnicza 5
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu

ul. Jana Długosza 14
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Żwirki i Wigury 13
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

ul. Pomorska 7
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu

ul. 3 Maja 16
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa im. Gen. St. Sosabowskiego w Kaliszu

ul. Pomorska 8
83-425 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 20 Przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79
62-800 Kalisz
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu

ul. Budowlanych 2
62-800 Kalisz
Polska