Szkoła podstawowa Krzyżanowice

Wykaz 2 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Krzyżanowice I Okolic w Krzyzanowicach

137
27-100 Krzyżanowice
Polska

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach

ul. Łąkowa 18
47-450 Krzyżanowice
Polska