Szkoła podstawowa Olsztyn

Wykaz 48 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Dom Rozwoju Szkoła Podstawowa w Olsztynie

ul. Bolesława Jeziołowicza 2
10-690 Olsztyn
Polska

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Dla Dzieci Z Autyzmem w Olsztynie

ul. Wincentego Pstrowskiego 14F/1A
10-602 Olsztyn
Polska

Primeedu Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Olsztynie

ul. Krzysztofa C. Mrongowiusza 10
10-537 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie

ul. Edwarda Turowskiego 3
10-685 Olsztyn
Polska

Masteredu Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Olsztynie

ul. Artyleryjska 3C
10-165 Olsztyn
Polska

Ovo Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Olsztynie

ul. Feliksa Nowowiejskiego 1
10-162 Olsztyn
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dla Chłopców Szkwał w Olsztynie

ul. Artyleryjska 3F
10-693 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Olsztynie

ul. Adama Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
Polska

Korczakowska Szkoła Marzeń - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olsztynie

al. Aleja Generała Władysława Sikorskiego 23
10-088 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 311 Z Oddziałami Dwujęzycznymi I Sportowymi w Olsztynie

ul. Kołobrzeska 9
10-444 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie

ul. Marii Konopnickiej 11
10-168 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 11 w Olsztynie

ul. Jagiellońska 8
10-271 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie

al. Aleja Sybiraków 3a
10-256 Olsztyn
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna 67 w Olsztynie w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 67 w Olsztynie

ul. Dworcowa 60A
10-437 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Olsztynie

al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 61
10-449 Olsztyn
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi "Razem" w Olsztynie

ul. Czapli 2
11-041 Olsztyn
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie

al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 54A
10-450 Olsztyn
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School w Olsztynie

ul. Dolna 16
10-699 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa "Oskar" w Olsztynie

ul. 11 Listopada 5
10-104 Olsztyn
Polska

Zespół Placówek Edukacyjnych Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna Dla Uczniów Z Autyzmem I Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie

ul. Edwarda Turowskiego 1
10-685 Olsztyn
Polska

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11
10-456 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa w Olsztynie

ul. Kuhna 18
42-256 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna Dla Uczniów Z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim w Olsztynie

al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 42
10-450 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 28 Specjalna Dla Uczniów Z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym I Znacznym w Olsztynie

al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 56a
10-450 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie

ul. Johanna Gottfrieda Herdera 3
10-691 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 44
10-089 Olsztyn
Polska

Niepubliczna Szkoła "Absolwent" w Olsztynie

ul. Jasna 2
10-427 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci Unicef w Olsztynie

ul. Ludwiki Stramkowskiej 13
10-689 Olsztyn
Polska

Społeczna Szkoła Podstawowa "101" w Olsztynie

ul. Edwarda Mroza 25
10-692 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie

ul. Pieczewska 10
10-699 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 25 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Hansa Christiana Andersena w Olsztynie

ul. Melchiora Wańkowicza 1
10-684 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie

ul. Niepodległości 18
10-045 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie

ul. Gietkowska 12
10-170 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie

ul. Żołnierska 26
10-561 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 21 Specjalna Dla Uczniów Z Zaburzeniami Psychicznymi w Olsztynie

al. Aleja Wojska Polskiego 35
10-228 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna Dla Uczniów Niesłyszących w Olsztynie

ul. Marii Grzegorzewskiej 6
10-048 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 20 Specjalna Dla Uczniów Z Chorobami Przewlekłymi im. Janusza Korczaka w Olsztynie

ul. Żołnierska 18A
10-561 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie

ul. Ludwika Zamenhofa 14
10-280 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 10
10-507 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 16 Specjalna w Olsztynie

ul. Wincentego Pstrowskiego 5a
10-049 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie

ul. Aleksandra Puszkina 11
10-295 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie

ul. Gdyńska 17
10-608 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

ul. Aleja Przyjaciół 42
10-148 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie

ul. Kołobrzeska 13m
10-445 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

ul. Bałtycka 151
11-041 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie

ul. Żytnia 71
10-822 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

ul. Tadeusza Kościuszki 70
10-553 Olsztyn
Polska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie

ul. Stanisława Moniuszki 10
10-275 Olsztyn
Polska