bieruńsko-lędziński

Wykaz 13 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Szkoła Podstawowa im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu

ul. Żubrów 13/0
43-220 Międzyrzecze
Polska

Gminna Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu

ul. Sierpowa 38/0
43-220 Świerczyniec
Polska

Szkoła Podstawowa Im Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach

ul. Świętego Jana 33/0
43-220 Bojszowy
Polska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie

ul. Wojciecha Sapety 8
41-407 Imielin
Polska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu

ul. Krakowska 30
43-150 Bieruń
Polska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu

ul. Węglowa 11
43-155 Bieruń
Polska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim

ul. Oskara Kolberga 1
41-403 Chełm Śląski
Polska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie

ul. Karola Miarki 7
41-407 Imielin
Polska

Szkoła Podstawowa nr 1 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie Śląskim

ul. Mieczysława Karłowicza 21
41-403 Chełm Śląski
Polska

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach

ul. Hołdunowska 72
43-143 Lędziny
Polska

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Św. Barbary w Lędzinach

ul. Goławiecka 36
43-144 Lędziny
Polska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Chrystiana Ruberga w Lędzinach

ul. Hołdunowska 13
43-143 Lędziny
Polska

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach

ul. Paderewskiego 5
43-140 Lędziny
Polska