chrzanowski

Wykaz 47 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Publiczna Szkoła Podstawowa w Płokach

ul. Szkolna 6
32-543 Płoki
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Czyżówce

ul. Szkolna 11
32-541 Czyżówka
Polska

Szkoła Podstawowa im. Św.Franciszka Z Asyżu w Pogorzycach

ul. Karola Szymanowskiego 21
32-501 Pogorzyce
Polska

Szkoła Podstawowa w Gromcu

ul. Husarska 2
32-590 Gromiec
Polska

Szkoła Podstawowa w Myślachowicach

ul. Trzebińska 15
32-543 Myślachowice
Polska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Regulicach

al. Jana Pawła II 10
32-566 Regulice
Polska

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Okleśnej

ul. Nowowiejska 3
32-566 Okleśna
Polska

Szkoła Podstawowa im. 550 Rocznicy Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Młoszowej

ul. Kamieniec 1
32-546 Młoszowa
Polska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bolęcinie

ul. Zakopiańska 14
32-540 Bolęcin
Polska

Zespół Szkół w Mętkowie - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Mętkowie

ul. ks. Karola Wojtyły 21
32-551 Mętków
Polska

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej

ul. Paderewskiego 65
32-540 Dulowa
Polska

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Porębie Żegoty

ul. Szembeków 24
32-566 Poręba Żegoty
Polska

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Rozkochowie

ul. Chemików 4
32-551 Rozkochów
Polska

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Alwerni

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4
32-566 Alwernia
Polska

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie

ul. Jaworznicka 139
32-500 Balin
Polska

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Płazie

ul. Wiosny Ludów 2
32-552 Płaza
Polska

Szkoła Podstawowa im. Józefa Patelskiego w Kwaczale

ul. Jana Pawła II 2
32-566 Kwaczała
Polska

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Brodłach

ul. Edukacyjna 1
32-566 Brodła
Polska

Szkoła Podstawowa w Żarkach

ul. Astronautów 3
32-593 Żarki
Polska

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Lgocie

ul. Szkolna 1
32-543 Lgota
Polska

Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach

ul. Stanisława Przybyszewskiego 6
32-500 Luszowice
Polska

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Grojcu

ul. Bartosza Głowackiego 11
32-566 Grojec
Polska

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Psarach

ul. Szkolna 17
32-545 Psary
Polska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Iii Sobieskiego w Libiążu

ul. Szkolna 1
32-590 Libiąż
Polska

Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu

ul. Heleny Kmieć 2
32-590 Libiąż
Polska

Szkoła Podstawowa nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Jana Paderewskiego w Libiążu

ul. Ignacego Paderewskiego 2
32-590 Libiąż
Polska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Flagi Polski w Libiążu

ul. Świętej Barbary 5
32-590 Libiąż
Polska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bł. Jana Pawła Ii w Libiążu

pl. Plac Zwycięstwa 2
32-590 Libiąż
Polska

Szkoła Podstawowa w Zagórzu im. Ks. Adolfa Chojnackiego

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 139
32-555 Zagórze
Polska

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego (Jankowice)

ul. Stanisława Staszica 5
32-551 Jankowice
Polska

Zespół Szkół w Babicach - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Babicach

ul. Zamkowa 3
32-551 Babice
Polska

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie

ul. kard. Wyszyńskiego 19
32-500 Chrzanów
Polska

Szkoła Podstawowa nr 8 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

ul. Pogorska 8c
32-500 Chrzanów
Polska

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła Ii w Chrzanowie

ul. Dworska 5
32-500 Chrzanów
Polska

Szkoła Podstawowa nr 9 w Chrzanowie

ul. Paderewskiego 5
32-500 Chrzanów
Polska

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks.Michała Potaczały w Chrzanowie

ul. Fabryczna 23a
32-500 Chrzanów
Polska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie

ul. Aleja Henryka 43
32-500 Chrzanów
Polska

Szkoła Podstawowa nr 1 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie

ul. Zielona 15
32-500 Chrzanów
Polska

Szkoła Podstawowa w Trzebini Z Oddziałami Przysposabiającymi Do Pracy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Lipcowa 50
32-540 Trzebinia
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edison w Trzebini

ul. Grunwaldzka 101
32-540 Trzebinia
Polska

Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Trzebini

ul. Grunwaldzka 67
32-540 Trzebinia
Polska

Szkoła Podstawowa nr 5 w Trzebini

ul. Jana III Sobieskiego 25
32-540 Trzebinia
Polska

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Trzebini

ul. Jana III Sobieskiego 25
32-540 Trzebinia
Polska

Szkoła Podstawowa 8 im. Jana Pawła Ii w Trzebini

os. Osiedle Widokowe 21
32-540 Trzebinia
Polska

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Orła Białego w Trzebini

ul. Styczniowa 47
32-540 Trzebinia
Polska

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Trzebini

os. Osiedle Gaj 39
32-541 Trzebinia
Polska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini

ul. 1 Maja 60
32-540 Trzebinia
Polska