hajnowski

Wykaz 15 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Stowarzyszenie "Edukator" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie

2
17-200 Orzeszkowo
Polska

Szkoła Podstawowa w Czeremsze

ul. Szkolna 2
17-240 Czeremcha
Polska

Szkoła Podstawowa im. Gen. Zygmunta Berlinga w Narwi

ul. Adama Mickiewicza 81
17-210 Narew
Polska

Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

ul. Parkowa 30
17-204 Dubicze Cerkiewne
Polska

Szkoła Podstawowa w Czyżach

64
17-207 Czyże
Polska

Szkoła Podstawowa w Białowieży

ul. Stoczek 2
17-230 Białowieża
Polska

Szkoła Podstawowa w Narewce

ul. Nowa 4
17-220 Narewka
Polska

Szkoła Podstawowa w Kleszczelach

pl. Parkowy 4
17-250 Kleszczele
Polska

Szkoła Podstawowa w Dubinach

ul. Główna 1b
17-200 Dubiny
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Hajnówce

ul. Armii Krajowej 20
17-200 Hajnówka
Polska

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce

ul. Nowowarszawska 20
17-200 Hajnówka
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna w Hajnówce

ul. 3 Maja 27
17-200 Hajnówka
Polska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Dr. Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce

ul. Działowa 1
17-200 Hajnówka
Polska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce

ul. 3 Maja 54
17-200 Hajnówka
Polska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce

ul. Walerego Wróblewskiego 2
17-200 Hajnówka
Polska