kazimierski

Wykaz 15 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej (Cieszkowy)

30
28-506 Cieszkowy
Polska

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Andrzeja Biernackiego w Wielgusie

59
28-500 Wielgus
Polska

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach

38a
28-512 Dobiesławice
Polska

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach

233
28-512 Bejsce
Polska

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Topoli

259
28-530 Topola
Polska

Szkoła Podstawowa im. Leona Wójcickiego w Sokolinie

19
28-506 Sokolina
Polska

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach

24
28-500 Kamieńczyce
Polska

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

ul. Nowokorczyńska 4
28-520 Opatowiec
Polska

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ze Skalbmierza w Skalbmierzu

ul. ppor. Sokoła 55
28-530 Skalbmierz
Polska

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Przedszkolnymi „Szkoła Twórcza” O Uprawnieniach Szkoły Publicznej Kształcącej Młodzież w Cudzynowicach

195
28-500 Cudzynowice
Polska

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej

ul. 1 Maja 1
28-500 Kazimierza Wielka
Polska

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła Ii w Kazimierzy Wielkiej

ul. Szkolna 14
28-500 Kazimierza Wielka
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Cudzynowicach

175
28-500 Cudzynowice
Polska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie

41
28-520 Krzczonów
Polska

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Czarnocinie

1
28-506 Czarnocin
Polska