kłobucki

Wykaz 46 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie

ul. Szkolna 1
42-152 Wilkowiecko
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim

78
42-142 Bór Zajaciński
Polska

Stowarzyszenie " Nasza Szkoła" Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Pierwszym Ul. Szkolna 2 42-152 Opatów

ul. Szkolna 2
42-152 Zwierzyniec Pierwszy
Polska

Szkoła Podstawowa im. St. Ligonia w Truskolasach

ul. Szkolna 3
42-134 Truskolasy
Polska

Szkoła Podstawowa w Libidzy

ul. Stefana Olszyńskiego 2
42-125 Libidza
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła Ii w Bieżeniu

ul. Szkolna 2
42-133 Bieżeń
Polska

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni

ul. Szkolna 9
42-141 Przystajń
Polska

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima, 42-151 Złochowice , Ul. Wesoła 3 (Złochowice)

ul. Wesoła 3
42-151 Złochowice
Polska

Szkoła Podstawowa, 42-152 Iwanowice Duże, Ul. Częstochowska 63 (Iwanowice Duże)

ul. Częstochowska 63
42-152 Iwanowice Duże
Polska

Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich

93
42-165 Rębielice Szlacheckie
Polska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Ii w Lindowie

42
42-165 Lindów
Polska

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Parzymiechach

ul. Parkowa 2
42-164 Parzymiechy
Polska

Szkoła Podstawowa w Kalei

ul. Szkolna 1
42-130 Kalej
Polska

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach

ul. Szkolna 1
42-134 Kuleje
Polska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki (Ostrowy nad Okszą)

ul. Szkolna 6
42-122 Ostrowy nad Okszą
Polska

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk Pod Mokrą w 1939 R.

194
42-120 Mokra
Polska

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Zajączkach Drugich

ul. Szkolna 2
42-160 Zajączki Drugie
Polska

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych

50
42-160 Zajączki Pierwsze
Polska

Szkoła Podstawowa im. Red. Jana Ciszewskiego, Ul. Szkolna 19, 42-151 Waleńczów (Waleńczów)

ul. Szkolna 19
42-151 Waleńczów
Polska

Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Miedźnie

ul. Szkolna 1
42-120 Miedźno
Polska

Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Starokrzepicach

ul. Oleska 250
42-161 Starokrzepice
Polska

Szkoła Podstawowa w Kamyku

ul. Szkolna 5
42-125 Kamyk
Polska

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej

ul. Szkolna 11
42-130 Wręczyca Wielka
Polska

Szkoła Podstawowa w Łobodnie

ul. Henryka Sienkiewicza 69
42-125 Łobodno
Polska

Szkoła Podstawowa im. Wł.St. Reymonta (Rębielice Królewskie)

ul. Szkolna 1
42-110 Rębielice Królewskie
Polska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Ii w Konieczkach

64
42-140 Konieczki
Polska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach

ul. Tysiąclecia 17
42-140 Panki
Polska

Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach

3
42-133 Węglowice
Polska

Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Wąsoszu Górnym

ul. Witosa 11
42-110 Wąsosz Górny
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie

ul. Południowa 138
42-100 Lgota
Polska

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borowem

ul. Długa 75
42-133 Borowe
Polska

Szkoła Podstawowa im. Stefanii Sempołowskiej w Więckach

ul. Szkolna 1
42-110 Więcki
Polska

Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Popowie

ul. Jana Długosza 7
42-110 Popów
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krzepicach

ul. Kuków 30
42-160 Krzepice
Polska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krzepicach

ul. Skłodowskiej 21
42-160 Krzepice
Polska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzepicach

ul. Mickiewicza 13/17
42-160 Krzepice
Polska

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła Ii w Zawadach

ul. Szkolna 8
42-110 Zawady
Polska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła Ii w Kłobucku

ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4
42-100 Kłobuck
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Dominika Savio w Kłobucku

ul. Wincentego Witosa 21
42-100 Kłobuck
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku

ul. Kłobucka 1
42-130 Grodzisko
Polska

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, Ul Szkolna 5 42-152 Opatów w Opatowie

ul. Szkolna 5
42-152 Opatów
Polska

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie

31
42-140 Aleksandrów
Polska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Sebyły w Kłobucku

ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2
42-100 Kłobuck
Polska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickiewicza w Kłobucku

ul. Szkolna 1
42-100 Kłobuck
Polska

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipiu

ul. Częstochowska 31
42-165 Lipie
Polska

Szkoła Podstawowa w Białej

ul. Częstochowska 73
42-125 Biała
Polska