kolneński

Wykaz 25 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim

53
18-520 Jurzec Szlachecki
Polska

Szkoła Podstawowa w Łasze

96
18-525 Łacha
Polska

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki w Lemanie

48
18-525 Leman
Polska

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ptakach

27
18-525 Ptaki
Polska

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Turośli

ul. Jana Pawła II 28
18-525 Turośl
Polska

Szkoła Podstawowa w Ksebkach

38
18-525 Ksebki
Polska

Szkoła Podstawowa w Porytem

ul. Szkolna 23
18-520 Poryte
Polska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach

ul. Polowa 12
18-520 Stawiski
Polska

Szkoła Podstawowa w Chludniach

2
18-516 Chludnie
Polska

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie

14
18-500 Wykowo
Polska

Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich

ul. Długa 1
18-516 Rogienice Wielkie
Polska

Szkoła Podstawowa w Lachowie

21
18-500 Lachowo
Polska

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem

56
18-500 Czerwone
Polska

Szkoła Podstawowa w Surałach

22
18-507 Surały
Polska

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

ul. Jana Kochanowskiego 25
18-516 Mały Płock
Polska

Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu

66
18-500 Zaskrodzie
Polska

Szkoła Podstawowa w Konopkach Monetach

39
18-507 Konopki-Monety
Polska

Szkoła Podstawowa w Zabielu

110
18-500 Zabiele
Polska

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła Ii w Borkowie

72
18-500 Borkowo
Polska

Szkoła Podstawowa im. Antoniego I Jakuba Wagów w Grabowie

ul. Szkolna 7
18-507 Grabowo
Polska

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie

35
18-500 Janowo
Polska

Szkoła Podstawowa w Kolnie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży

ul. Księcia Janusza I 40
18-500 Kolno
Polska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie

ul. Szkolna 8
18-500 Kolno
Polska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 22
18-500 Kolno
Polska

Szkoła Podstawowa w Kątach

168
18-516 Kąty
Polska