krośnieński

Wykaz 94 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Szkoła Podstawowa w Starosiedlu Filia Sp w Czarnowicach

22
66-620 Starosiedle
Polska

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Gałuszki w Przybówce

189
38-471 Przybówka
Polska

Szkoła Podstawowa w Strzegowie Filia Sp Grabice

79
66-620 Strzegów
Polska

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie

ul. Główna 1
66-615 Gronów
Polska

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dąbiu Szkoła Filialna w Połupinie

ul. Kolejowa 4a
66-600 Połupin
Polska

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie Szkoła Filialna im. Jana Pawła Ii w Szczawnie

ul. Szkolna 3
66-615 Szczawno
Polska

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dąbiu Szkoła Filialna w Kosierzu

40
66-627 Kosierz
Polska

Szkoła Podstawowa w Bziance

191
38-483 Bzianka
Polska

Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym

ul. Szkolna 24
38-430 Miejsce Piastowe
Polska

Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej w Targowiskach im. Św. Jana Kantego Z Siedzibą w Widaczu

120
38-430 Widacz
Polska

Szkoła Filialna w Podniebylu

35
38-459 Podniebyle
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sulistrowej

25
38-462 Sulistrowa
Polska

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim

ul. Szkolna 5
38-483 Wróblik Szlachecki
Polska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Ii w Klimkówce

ul. Zdrojowa 49
38-480 Klimkówka
Polska

Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Ks. Tadeusza Jakubińskiego w Milczy

ul. Szkolna 16
38-483 Milcza
Polska

Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Anny Z Działyńskich Potockiej w Posadzie Górnej

ul. 3 Maja 164
38-481 Posada Górna
Polska

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim

ul. Bieszczadzka 137
38-481 Królik Polski
Polska

Szkoła Podstawowa w Gęstowicach

32
66-614 Gęstowice
Polska

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej (Wężyska)

162
66-600 Wężyska
Polska

Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku

73
38-404 Potok
Polska

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu

ul. Dr F. i Z. Tokarskich 5
38-460 Jedlicze
Polska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Ii w Lubatowej

284
38-440 Lubatowa
Polska

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lubatówce

93c
38-440 Lubatówka
Polska

Szkoła Podstawowa w Chlebowie

123
66-620 Chlebowo
Polska

Szkoła Podstawowa w Grabicach

59
66-620 Grabice
Polska

Szkoła Podstawowa w Czarnowicach

20
66-620 Czarnowice
Polska

Szkoła Podstawowa w Bytnicy

85
66-630 Bytnica
Polska

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego (Łęki Strzyżowskie)

87
38-471 Łęki Strzyżowskie
Polska

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino (Ustrobna)

1
38-406 Ustrobna
Polska

Szkoła Podstawowa im. K. Trybusa w Wojaszówce

48
38-471 Wojaszówka
Polska

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce

199
38-458 Chorkówka
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna (Rymanów-Zdrój)

ul. Leśna 4
38-481 Rymanów-Zdrój
Polska

Szkoła Podstawowa im. Bł. Stanisława Starowieyskiego (Bratkówka)

19
38-406 Bratkówka
Polska

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Operacji Karpacko-Dukielskiej w Iwli

22
38-450 Iwla
Polska

Szkoła Podstawowa w Łężanach im. Tadeusza Kościuszki

ul. Tadeusza Kościuszki 2
38-430 Łężany
Polska

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk O Przełęcz Dukielską w Latach 1944-1945 w Dukli

ul. Kościuszki 13
38-450 Dukla
Polska

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jaszczwi

333
38-460 Jaszczew
Polska

Szkoła Podstawowa w Wietrznie

22a
38-451 Wietrzno
Polska

Szkoła Podstawowa w Faliszówce

174
38-459 Faliszówka
Polska

Szkoła Podstawowa w Tylawie

26
38-454 Tylawa
Polska

Szkoła Podstawowa w Leśniówce

85
38-458 Leśniówka
Polska

Szkoła Podstawowa im. Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej (Dychów)

39
66-627 Dychów
Polska

Szkoła Podstawowa w Głowience im. Benedykta Wierdaka

ul. Szkolna 8
38-455 Głowienka
Polska

Szkoła Podstawowa im. S. Pigonia w Komborni

60
38-420 Kombornia
Polska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Ii w Głojscach

ul. Szkolna 7
38-450 Głojsce
Polska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Ii w Łękach Dukielskich

74
38-456 Łęki Dukielskie
Polska

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Z Dukli w Draganowej

47
38-462 Draganowa
Polska

Szkoła Podstawowa w Jaśliskach

170
38-485 Jaśliska
Polska

Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej

ul. Szkolna 3
38-457 Szczepańcowa
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Ii w Krościenku Wyżnym

ul. Szkolna 34
38-422 Krościenko Wyżne
Polska