lubliniecki

Wykaz 38 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Szkoła Filialna w Łagiewnikach Małych

ul. Lubliniecka 30
42-772 Łagiewniki Małe
Polska

Szkoła Filialna w Gwoździanach

ul. Lubliniecka 5
42-772 Gwoździany
Polska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej-Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich - Szkoła Filialna w Molnej

ul. Tylna 1
42-793 Molna
Polska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim-Szkoła Podstawowa w Sierakowie Śląskim-Szkoła Filialna w Wędzinie

ul. Szkolna 23
42-793 Wędzina
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kamieńskich Młynach

ul. Szkolna 10
42-287 Kamieńskie Młyny
Polska

Szkoła Podstawowa w Zborowskiem

ul. Główna 33
42-793 Zborowskie
Polska

Szkoła Podstawowa im. Wandy Kawy I Bronisławy Kawy w Kośmidrach

ul. Szkolna 3
42-772 Kośmidry
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku

ul. Lipska 21
42-700 Lubecko
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kochcicach

ul. Parkowa 45
42-713 Kochcice
Polska

Szkoła Podstawowa w Lisowicach

ul. Mickiewicza 22
42-700 Lisowice
Polska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim-Szkoła Podstawowa w Sierakowie Śląskim

ul. Szkolna 4
42-793 Sieraków Śląski
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kochanowicach

ul. Szkolna 1
42-713 Kochanowice
Polska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

ul. Szkolna 1
42-772 Pawonków
Polska

Zespół-Szkolno Przedszkolny w Ciasnej-Szkoła Podstawowa w Ciasnej im. Powstańców Śląskich

ul. Lubliniecka 21
42-793 Ciasna
Polska

Szkoła Podstawowa w Rusinowicach

ul. Lompy 18
42-700 Rusinowice
Polska

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Ligonia w Strzebiniu

ul. Lompy 9
42-288 Strzebiń
Polska

Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie

ul. Powstańców Śląskich 72
42-700 Sadów
Polska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej-Szkoła Podstawowa w Ciasnej im. Powstańców Śląskich -Filia w Glinicy im. Prof. Dr Hab. Antoniego Gładysza

ul. Asfaltowa 6
42-793 Glinica
Polska

Prywatna Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi w Boronowie

ul. Wojska Polskiego 6
42-283 Boronów
Polska

Szkoła Podstawowa "Naukowa Wyspa" w Koszęcinie

ul. Leśna 2
42-286 Koszęcin
Polska

Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Lubszy

ul. Szkolna 1
42-287 Lubsza
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 Dla Uczniów Niedostosowanych Społecznie Oraz Dla Uczniów Niedostosowanych Społecznie Z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu Lekkim

ul. Lubliniecka 10/12
42-284 Herby
Polska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Ii w Koszęcinie

ul. Sobieskiego 7
42-286 Koszęcin
Polska

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Herbach

ul. Katowicka 6
42-284 Herby
Polska

Szkoła Podstawowa w Boronowie w Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie

ul. Poznańska 2
42-283 Boronów
Polska

Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach

ul. Powstańców 7
42-289 Woźniki
Polska

Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika w Olszynie

ul. Szkolna 4
42-284 Olszyna
Polska

Szkoła Podstawowa Im Juliana Tuwima w Lisowie

ul. Szkolna 2
42-714 Lisów
Polska

Szkoła Podstawowa w Woźnikach - Ligota Woźnicka

ul. Szkolna 5
42-289 Woźniki
Polska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Ii w Psarach

ul. Główna 91
42-287 Psary
Polska

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamienicy

ul. Częstochowska 42
42-287 Kamienica
Polska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła Ii w Lublińcu

ul. Droniowicka 45
42-700 Lubliniec
Polska

Szkoła Podstawowa nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu

ul. płk. Stanisława Wilimowskiego 8
42-700 Lubliniec
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 Szkoła Filialna w Lublińcu Dla Uczniów Przewlekle Chorych I Chorych Psychicznie

ul. Stalmacha 90
42-700 Lubliniec
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 Dla Uczniów Niesłyszących I Słabosłyszących, Upośledzonych Umysłowo Oraz Ze Sprzężeniami w Lublińcu

ul. Stalmacha 90
42-700 Lubliniec
Polska

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8
42-700 Lubliniec
Polska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu

ul. Zwycięstwa 32
42-700 Lubliniec
Polska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu

ul. Sądowa 9
42-700 Lubliniec
Polska