Skierniewice

Wykaz 10 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Novum w Skierniewicach

ul. Melchiora Wańkowicza 9
96-100 Skierniewice
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Źródła" im. Św. Stanisława Kostki w Skierniewicach

al. Niepodległości 4
96-100 Skierniewice
Polska

Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach

ul. ks. kard. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 12
96-100 Skierniewice
Polska

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach

ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 7
96-100 Skierniewice
Polska

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach

ul. św. Maksymiliana Kolbe 30
96-100 Skierniewice
Polska

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach

ul. Jasna 30
96-100 Skierniewice
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna w Skierniewicach

ul. Nowobielańska 100
96-100 Skierniewice
Polska

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła Ii w Skierniewicach

ul. Marii Konopnickiej 5
96-100 Skierniewice
Polska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach

ul. Jana Kilińskiego 9
96-100 Skierniewice
Polska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewcach

ul. 1 Maja 15
96-100 Skierniewice
Polska