tarnobrzeski

Wykaz 28 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Szkoła Filialna im. Świętej Jadwigi Królowej (Durdy)

1
39-451 Durdy
Polska

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żupawie

41
39-400 Żupawa
Polska

Zespół Szkoła Podstawowa I Przedszkole w Wydrzy Szkoła Podstawowa w Wydrzy

383
39-410 Wydrza
Polska

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krawcach

167
39-410 Krawce
Polska

Zespół Szkół w Stalach Szkoła Podstawowa im. Prof. Stanisława Pawłowskiego w Stalach

ul. Tarnobrzeska 5
39-400 Stale
Polska

Szkoła Podstawowa we Wrzawach

490
39-432 Wrzawy
Polska

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Furmanach

ul. Kościelna 2
39-400 Furmany
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Ii (Skopanie)

ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
39-451 Skopanie
Polska

Szkoła Podstawowa im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli

267
39-460 Tarnowska Wola
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Ślęzaki)

75
39-450 Ślęzaki
Polska

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadachach

1
39-442 Jadachy
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Alfredówce

192
39-460 Alfredówka
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gen.Władysława Sikorskiego (Wola Baranowska)

ul. Szkolna 4
39-451 Wola Baranowska
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa Im Księdza Jana Twardowskiego w Baranowie Sandomierskim

ul. Tadeusza Kościuszki 6
39-450 Baranów Sandomierski
Polska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Ii w Zabrniu

582
39-410 Zabrnie
Polska

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Prof. Stanisława Bąka Szkoła Podstawowa w Grębowie - Filialna Szkoła Podstawowa w Jamnicy

135
39-410 Jamnica
Polska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie

ul. Leśna 40
39-460 Nowa Dęba
Polska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Ii w Cyganach

70
39-442 Cygany
Polska

Szkoła Podstawowa im. Fabiana Dury w Chmielowie

ul. Kolejowa 6
39-442 Chmielów
Polska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Zybury w Nowej Dębie

ul. Bronisława Zybury 4
39-460 Nowa Dęba
Polska

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Trześni

ul. Szkolna 2
39-432 Trześń
Polska

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach

ul. Szkolna 6
39-432 Sokolniki
Polska

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Prof. Stanisława Bąka w Grębowie Szkoła Podstawowa w Grębowie

ul. Rynek 9
39-410 Grębów
Polska

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Prof. Stanisława Bąka w Grębowie Szkoła Podstawowa w Grębowie - Filialna Szkoła Podstawowa w Zapoledniku

ul. Dolańskich 170
39-410 Grębów
Polska

Szkoła Podstawowa nr 1 Specjalna w Grębowie

ul. Dolańskich 142
39-410 Grębów
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich (Dąbrowica)

78
38-945 Dąbrowica
Polska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła Ii w Gorzycach

ul. Edukacji Narodowej 3
39-432 Gorzyce
Polska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Adama Osetka w Gorzycach

ul. Szkolna 45
39-432 Gorzyce
Polska