wadowicki

Wykaz 74 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Maksymiliana Kolbe w Ponikwi

116
34-100 Ponikiew
Polska

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Stanisławiu Górnym

132
34-105 Stanisław Górny
Polska

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Królowej Jadwigi w Barwałdzie Dolnym

64
34-124 Barwałd Dolny
Polska

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Nidku

ul. św. Judy Tadeusza 2
34-122 Nidek
Polska

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Przybradzu

ul. Szkolna 50
34-108 Przybradz
Polska

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy we Frydrychowicach

ul. Wadowicka 77
34-108 Frydrychowice
Polska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie - Szkoła Podstawowa Specjalna

50
34-123 Kaczyna
Polska

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła Ii w Mucharzu

238
34-106 Mucharz
Polska

Szkoła Podstawowa im. 12 P.P. Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach

88
34-100 Jaroszowice
Polska

Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

213
34-130 Barwałd Górny
Polska

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach

276
34-142 Leńcze
Polska

Punkt Filialny w Podolanach

21
34-142 Podolany
Polska

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Barwałdzie Średnim

70
34-124 Barwałd Średni
Polska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Przytkowicach

542
34-141 Przytkowice
Polska

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach

ul. Szkolna 1
34-113 Sosnowice
Polska

Szkoła Podstawowa w Skawinkach

ul. Beskidzka 27
34-143 Skawinki
Polska

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła Ii w Miejscu

ul. Floriana 62
34-116 Miejsce
Polska

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte (Świnna Poręba)

216
34-106 Świnna Poręba
Polska

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk O Niepodległość Polski w Izdebniku

ul. Krakowska 1
34-144 Izdebnik
Polska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zarzycach Wielkich

56
34-142 Zarzyce Wielkie
Polska

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Lanckoronie

ul. Szkolna 5
34-143 Lanckorona
Polska

Szkoła Podstawowa Imienia Mariana Kowalskiego w Rzykach

os. Os. Szczęśniaki 1
34-125 Rzyki
Polska

Szkoła Podstawowa Imienia Ludwika Zamenhofa w Zagórniku

ul. Szkolna 12
34-120 Zagórnik
Polska

Szkoła Podstawowa Imienia Jana Pawła Ii w Targanicach

ul. Beskidzka 46
34-120 Targanice
Polska

Szkoła Podstawowa Imienia Majora Henryka Sucharskiego w Inwałdzie

ul. Wadowicka 79
34-120 Inwałd
Polska

Szkoła Podstawowa Imienia Mieszka I w Roczynach

ul. Szkolna 10
34-120 Roczyny
Polska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach-Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach

ul. Jana Pawła II 107
34-103 Witanowice
Polska

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła Ii w Stryszowie

90
34-146 Stryszów
Polska

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła Ii w Marcyporębie

ul. św. Floriana 19
34-114 Marcyporęba
Polska

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

ul. Wadowicka 38
34-113 Paszkówka
Polska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani-Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Tłuczani

ul. Szkolna 9
34-114 Tłuczań
Polska

Szkoła Podstawowa im. Żwirki I Wigury w Radoczy

ul. Dębowa 49
34-100 Radocza
Polska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach-Szkoła Podstawowa im. Ks.Franciszka Gołby

ul. ks. Gołby 1
34-116 Bachowice
Polska

Szkoła Podstawowa im. Ks. Leona Bemke w Kleczy Dolnej

1
34-124 Klecza Dolna
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Brzezince im. Św. Antoniego Z Padwy

ul. Słoneczna 5
34-120 Brzezinka
Polska

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tomicach

ul. Floriańska 16
34-100 Tomice
Polska

Szkoła Podstawowa im. Michała Szczygła w Gierałtowicach

ul. św. Marcina 7
34-122 Gierałtowice
Polska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Władysława Niemczynowskiego 1
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Polska

Szkoła Podstawowa w Jaszczurowej

255
34-106 Jaszczurowa
Polska

Szkoła Podstawowa im. Gen. Waleriana Czumy w Zawadce

90
34-100 Zawadka
Polska

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Babicy

82a
34-103 Babica
Polska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Choczni

ul. Główna 1
34-123 Chocznia
Polska

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Kleczy Dolnej

77
34-124 Klecza Dolna
Polska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Stanisławiu Dolnym

73
34-130 Stanisław Dolny
Polska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Choczni

ul. Główna 65
34-123 Chocznia
Polska

Szkoła Podstawowa w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Adama Mickiewicza 14
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Polska

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

193
34-130 Zebrzydowice
Polska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu

67
34-145 Stronie
Polska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła Ii w Stanisławiu Dolnym

256
34-130 Stanisław Dolny
Polska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach-Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łączanach

ul. Krakowska 87
34-115 Łączany
Polska