Wałbrzych

Wykaz 22 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Wałbrzychu

ul. Ogrodowa 2a
58-306 Wałbrzych
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałbrzychu

ul. Bolesława Limanowskiego 12
58-300 Wałbrzych
Polska

Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" w Wałbrzychu"

ul. Obrońców Westerplatte 39
58-309 Wałbrzych
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Eureka-Szkoła Z Klasą" w Wałbrzychu

ul. Adama Mickiewicza 17a
58-300 Wałbrzych
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu

ul. Melchiora Wańkowicza 13
58-304 Wałbrzych
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 w Wałbrzychu

ul. Stefana Batorego 4
58-300 Wałbrzych
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu

ul. Palisadowa 48
58-316 Wałbrzych
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 w Wałbrzychu im. Kawalerów Orderu Uśmiechuu

ul. Ogrodowa 5a
58-306 Wałbrzych
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 33 w Dolnośląskim Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu

ul. Strzegomska 20
58-308 Wałbrzych
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 41 w Wałbrzychu

ul. Stanisława Moniuszki 118
58-303 Wałbrzych
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła Ii w Wałbrzychu

al. Wyzwolenia 43
58-300 Wałbrzych
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu

ul. Ludwika Hirszfelda 1
58-309 Wałbrzych
Polska

Szkoła Podstawowa Fundacji "Clever" w Wałbrzychu

ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu

ul. gen. Władysława Andersa 50
58-304 Wałbrzych
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Wałbrzychu

ul. Andrzeja Struga 3
58-301 Wałbrzych
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu

ul. Grodzka 71
58-316 Wałbrzych
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 Z Oddziałami Sportowymi im. Stanisława Staszica w Wałbrzychu

ul. Ksawerego Dunikowskiego 39
58-309 Wałbrzych
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Marii Konopnickiej w Wałbrzychu

ul. 1 Maja 105
58-305 Wałbrzych
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Cz. Centkiewiczów w Wałbrzychu

ul. Poznańska 8
58-303 Wałbrzych
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gwarków Dolnośląskich w Wałbrzychu

ul. 11 Listopada 75
58-302 Wałbrzych
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu

ul. Tytusa Chałubińskiego 13
58-302 Wałbrzych
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Wałbrzychu

ul. Królewiecka 7
58-300 Wałbrzych
Polska