Wrocław

Wykaz 140 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja (Wrocław-Stare Miasto)

ul. ks. Wincentego Kraińskiego 1
50-153 Wrocław-Stare Miasto
Polska

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Kawalerów Orderu Orła Białego (Wrocław-Stare Miasto)

ul. Zachodnia 2
53-644 Wrocław-Stare Miasto
Polska

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Junior we Wrocławiu

ul. Słubicka 29-33
53-615 Wrocław-Stare Miasto
Polska

Niepubliczna Szkoła Terapii Behawioralnej Dla Dzieci Z Autyzmem we Wrocławiu

ul. Młodych Techników 58
53-645 Wrocław-Stare Miasto
Polska

Leonardo Da Vinci Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocławiu

ul. Młodych Techników 58
53-645 Wrocław-Stare Miasto
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła Ii we Wrocławiu

pl. Franciszkański 1-3
50-070 Wrocław-Stare Miasto
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 102 Dla Uczniów Z Autyzmem (Wrocław-Stare Miasto)

ul. Głogowska 30
53-621 Wrocław-Stare Miasto
Polska

Społeczna Specjalna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Handicap" (Wrocław-Stare Miasto)

ul. Stawowa 1a
50-015 Wrocław-Stare Miasto
Polska

Społeczna Szkoła Podstawowa "Optimum" (Wrocław-Stare Miasto)

ul. Rybacka 17
53-656 Wrocław-Stare Miasto
Polska

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46 im. Polskich Olimpijczyków (Wrocław-Stare Miasto)

ul. Ścinawska 21
53-628 Wrocław-Stare Miasto
Polska

Szkoła Podstawowa nr 18 (Wrocław-Stare Miasto)

ul. Poznańska 26
53-630 Wrocław-Stare Miasto
Polska

Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej (Wrocław-Stare Miasto)

ul. Mennicza 21-23
50-057 Wrocław-Stare Miasto
Polska

Szkoła Podstawowa nr 67 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu (Wrocław-Stare Miasto)

pl. Muzealny 20
50-035 Wrocław-Stare Miasto
Polska

Szkoła Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy (Wrocław-Stare Miasto)

ul. Prosta 16
53-509 Wrocław-Stare Miasto
Polska

Szkoła Podstawowa nr 71 im. Zesłańców Sybiru (Wrocław-Stare Miasto)

ul. Podwale 57
50-039 Wrocław-Stare Miasto
Polska

Autorska Szkoła Podstawowa Creo (Wrocław-Psie Pole)

al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 24
51-160 Wrocław-Psie Pole
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niziołki we Wrocławiu

ul. gen. Leopolda Okulickiego 14
51-216 Wrocław-Psie Pole
Polska

Katolicka Szkoła Podstawowa we Wrocławiu

ul. Paulińska 14
50-247 Wrocław-Śródmieście
Polska

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego (Wrocław-Psie Pole)

al. Aleksandra Brücknera 12
51-410 Wrocław-Psie Pole
Polska

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta (Wrocław-Śródmieście)

ul. Edwarda Dembowskiego 39
51-670 Wrocław-Śródmieście
Polska

Salezjańska Szkoła Podstawowa (Wrocław-Śródmieście)

ul. Świętokrzyska 45-55
50-327 Wrocław-Śródmieście
Polska

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa Mackiewicza (Wrocław-Psie Pole)

ul. Gorlicka 25
51-314 Wrocław-Psie Pole
Polska

Integracyjna Szkoła Podstawowa Alto (Wrocław-Psie Pole)

ul. Kiełczowska 43
51-315 Wrocław-Psie Pole
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Matki Teresy Potockiej Dla Dziewcząt Niedostosowanych Społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

pl. Grunwaldzki 3b
50-377 Wrocław-Śródmieście
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa Leonardo (Wrocław-Śródmieście)

ul. Franklina Delano Roosevelta 15
50-236 Wrocław-Śródmieście
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa Marco Polo (Wrocław-Psie Pole)

ul. Zatorska 11
51-213 Wrocław-Psie Pole
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Ente (Wrocław-Śródmieście)

ul. Elizy Orzeszkowej 80a
50-311 Wrocław-Śródmieście
Polska

Szkoła Podstawowa "Iskry" (Wrocław-Śródmieście)

ul. Fryderyka Pautscha 9
51-651 Wrocław-Śródmieście
Polska

Szkoła Podstawowa "Zdrój" (Wrocław-Śródmieście)

ul. Fryderyka Pautscha 9
51-651 Wrocław-Śródmieście
Polska

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych (Wrocław-Psie Pole)

ul. Kleczkowska 35
50-211 Wrocław-Psie Pole
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa (Wrocław-Psie Pole)

ul. Pęgowska 34
51-180 Wrocław-Psie Pole
Polska

Szkoła Podstawowa "Primus" (Wrocław-Śródmieście)

al. Jana Matejki 16a
50-333 Wrocław-Śródmieście
Polska

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Orląt Lwowskich (Wrocław-Śródmieście)

ul. Stefanii Sempołowskiej 54
51-661 Wrocław-Śródmieście
Polska

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana Iii Sobieskiego (Wrocław-Psie Pole)

ul. Wilanowska 31
51-206 Wrocław-Psie Pole
Polska

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum (Wrocław-Psie Pole)

ul. Czeska 38
51-112 Wrocław-Psie Pole
Polska

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Krzywoustego (Wrocław-Psie Pole)

ul. Inflancka 13
51-354 Wrocław-Psie Pole
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 87 (Wrocław-Śródmieście)

ul. Parkowa 27
51-616 Wrocław-Śródmieście
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101 (Wrocław-Psie Pole)

ul. Wołowska 9
51-116 Wrocław-Psie Pole
Polska

Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima (Wrocław-Śródmieście)

ul. Bolesława Chrobrego 3
50-254 Wrocław-Śródmieście
Polska

Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica (Wrocław-Śródmieście)

ul. Bolesława Prusa 64
50-318 Wrocław-Śródmieście
Polska

Szkoła Podstawowa nr 98 im. Piastów Wrocławskich (Wrocław-Psie Pole)

ul. Sycowska 22a
51-319 Wrocław-Psie Pole
Polska

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju (Wrocław-Śródmieście)

ul. Łukasza Górnickiego 20
50-337 Wrocław-Śródmieście
Polska

Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego (Wrocław-Śródmieście)

ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 29-31
50-238 Wrocław-Śródmieście
Polska

Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza (Wrocław-Psie Pole)

al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 32
51-160 Wrocław-Psie Pole
Polska

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mieszka I (Wrocław-Psie Pole)

ul. Osobowicka 127
51-004 Wrocław-Psie Pole
Polska

Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika (Wrocław-Śródmieście)

ul. Jedności Narodowej 195
50-303 Wrocław-Śródmieście
Polska

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego (Wrocław-Psie Pole)

ul. Kowalska 105
51-424 Wrocław-Psie Pole
Polska

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Wandy Rutkiewicz (Wrocław-Śródmieście)

ul. Składowa 2-4
50-209 Wrocław-Śródmieście
Polska

Szkoła Podstawowa nr 53 im. Prof. Stefana Banacha (Wrocław-Psie Pole)

ul. Strachocińska 155-157
51-518 Wrocław-Psie Pole
Polska

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza Kusocińskiego (Wrocław-Śródmieście)

ul. Rafała Krajewskiego 1
51-690 Wrocław-Śródmieście
Polska