zamojski

Wykaz 54 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Szkoła Podstawowa w Cześnikach

125
22-424 Cześniki
Polska

Szkoła Podstawowa w Zawalowie

144
22-455 Zawalów
Polska

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii

97
22-460 Wielącza-Kolonia
Polska

Szkoła Podstawowa w Kolonii Sitno

51
22-424 Kolonia Sitno
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks.Z.Pisarskiego w Gdeszynie

139
22-455 Gdeszyn
Polska

Szkoła Podstawowa w Wierzbie Szkoła Filialna w Udryczach

12a
22-417 Udrycze-Koniec
Polska

Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Baj w Horyszowie Polskim

85
22-424 Horyszów Polski
Polska

Szkoła Podstawowa w Kornelówce

41
22-424 Kornelówka
Polska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Ii w Antoniówce

78
22-435 Antoniówka
Polska

Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu

278
22-413 Nielisz
Polska

Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

226
22-413 Złojec
Polska

Szkoła Podstawowa im. Wandy Popławskiej w Sitnie

53A
22-424 Sitno
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu

114
22-463 Gorajec-Stara Wieś
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Ii w Zaburzu

100
22-463 Zaburze
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Antoniego Z Padwy w Radecznicy

ul. Gwarna 4
22-463 Radecznica
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł.Ks. Zygmunta Pisarskiegio w Czarnymstoku

129A
22-463 Czarnystok
Polska

Szkoła Podstawowa w Wielączy

53
22-460 Wielącza Poduchowna
Polska

Szkoła Podstawowa w Kotlicach

190
22-455 Kotlice
Polska

Szkoła Podstawowa im. Karola Namysłowskiego w Wierzbie

19
22-417 Wierzba
Polska

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie

124
22-400 Żdanów
Polska

Szkoła Podstawowa w Tworyczowie

124
22-448 Tworyczów
Polska

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej

57
22-470 Wólka Wieprzecka
Polska

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła Ii w Płoskiem

139
22-400 Płoskie
Polska

Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu

422
22-400 Sitaniec
Polska

Szkoła Podstawowa w Białowoli

20
22-400 Białowola
Polska

Szkoła Podstawowa w Pniówku

133
22-400 Pniówek
Polska

Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu

ul. Partyzantów 3
22-470 Zwierzyniec
Polska

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej

21A
22-442 Szewnia Górna
Polska

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim

143
22-440 Majdan Wielki
Polska

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie

501
22-460 Bodaczów
Polska

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie

ul. Kościuszki 2
22-435 Komarów-Osada
Polska

Szkoła Podstawowa im. Ks.Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej

49
22-400 Borowina Sitaniecka
Polska

Szkoła Podstawowa w Miączynie

50A
22-455 Miączyn
Polska

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach

92/-
22-440 Kaczórki
Polska

Szkoła Podstawowa w Sulmicach

12/12
22-420 Sulmice
Polska

Szkoła Podstawowa im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łabuńkach Pierwszych

178
22-437 Łabuńki Pierwsze
Polska

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Skierbieszowie

ul. Zamojska 8
22-420 Skierbieszów
Polska

Szkoła Filialna im. Marii I Jana Pacześnych w Wywłoczce

153
22-470 Wywłoczka
Polska

Szkoła Podstawowa w Krasnobrodzie

ul. Lelewela 37/-
22-440 Krasnobród
Polska

Szkoła Podstawowa w Łabuniach im. Dzieci Zamojszczyzny

ul. Zamojska 1
22-437 Łabunie
Polska

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Niedzieliskach

111
22-460 Niedzieliska
Polska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie

ul. Zamojska 189
22-460 Szczebrzeszyn
Polska

Szkoła Podstawowa w Kalinowicach

148A
22-400 Kalinowice
Polska

Szkoła Podstawowa w Sułowie

64
22-448 Sułów
Polska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie

ul. Ogrodowa 16
22-460 Szczebrzeszyn
Polska

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła Ii w Michalowie

ul. Osiedlowa 11
22-448 Michalów
Polska

Szkoła Podstawowa w Lipsku

126
22-400 Lipsko
Polska

Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

ul. Wojsławska 1
22-425 Grabowiec
Polska

Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu

190
22-424 Jarosławiec
Polska

Szkoła Podstawowa w Dębowcu

10
22-420 Dębowiec
Polska