Szkoła podstawowa Radom

Wykaz 45 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Terapeutyczna Szkoła Podstawowa "Mój Świat" w Radomiu

ul. Puławska 14/18
26-600 Radom
Polska

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Terapeutycznymi, Integracyjnymi I Specjalnymi w Radomiu

ul. Starokrakowska 135
26-600 Radom
Polska

Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomiu

ul. Jerzego Radomskiego 10
26-611 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 im. Królowej Jadwigi w Radomiu

ul. Piastowska 17
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 27 im. Szarych Szeregów w Radomiu

ul. Sadkowska 16
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja w Radomiu

ul. Krucza 2/10
26-600 Radom
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna im. Alberta Einsteina w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "Pałacyk" w Radomiu

ul. Krychnowicka 1
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu

ul. Jurija Gagarina 19
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Polskich w Radomiu

ul. Długojowska 6
26-600 Radom
Polska

Szkoła Podstawowa Partner International Primary School Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Montessori w Radomiu

ul. Romualda Traugutta 34
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Radomiu

ul. Wośnicka 121
26-600 Radom
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu

ul. Wośnicka 125C
26-600 Radom
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Radomiu

ul. Warszawska 3
26-600 Radom
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Radomiu

ul. Królowej Jadwigi 12
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu

ul. Adama Rapackiego 24
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego w Radomiu

ul. Gajowa 60
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 - Specjalna im. Bp.Jana Chrapka w Radomiu

ul. Świętego Brata Alberta 1a
26-600 Radom
Polska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych I Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 Specjalna

ul. Andrzeja Struga 86
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu

ul. Wyścigowa 49
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Jana Twardowskiego w Radomiu

ul. Trojańska 5
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła Ii w Radomiu

ul. Wierzbicka 81
26-600 Radom
Polska

I Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Radomiu

ul. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" 3
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr .15 im. Władysława Syrokomli w Radomiu

ul. Kielecka 2/6
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 im. Edmunda Bakalarza w Radomiu

ul. Energetyków 10
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - Specjalna w Radomiu im. Świętego Brata Alberta

ul. Lipska 2
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu

ul. Jana III Sobieskiego 12
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego w Radomiu

ul. Powstańców Śląskich 4
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu

ul. Sandomierska 19
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

ul. Aleksandra Tybla 7/11
26-600 Radom
Polska

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 - Specjalna

ul. Stanisława Wernera 6
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

ul. gen. Józefa Sowińskiego 1
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu

ul. Batalionów Chłopskich 16
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu

ul. Miła 18
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu

ul. Oskara Kolberga 5
26-610 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

ul. Prospera Jarzyńskiego 3
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu

ul. Biała 6
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego w Radomiu

ul. Ceglana 14
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza w Radomiu

ul. Stefana Jaracza 8
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Radomiu

ul. Wośnicka 125
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

ul. Czarnoleska 10
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Radomiu

ul. Henryka Sienkiewicza 30
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radomiu

ul. Ofiar Firleja 14
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Obrońców Pokoju w Radomiu

ul. Malenicka 29
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu

ul. Odrodzenia 37
26-600 Radom
Polska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 w Radomiu

ul. Starokrakowska 124/128
26-600 Radom
Polska