Szkoła podstawowa Suwałki

Wykaz 14 szkół podstawowych.

Przedszkole Adres
Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Let'S Talk w Suwałkach

ul. Sejneńska 26
16-400 Suwałki
Polska

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

ul. Tadeusza Kościuszki 47B
16-400 Suwałki
Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach

ul. Emila Młynarskiego 2
16-400 Suwałki
Polska

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa "Bajka" w Suwałkach

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5
16-400 Suwałki
Polska

Szkoła Podstawowa nr 11 Z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach

ul. Szpitalna 66
16-400 Suwałki
Polska

Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko - Romska Z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach

ul. Tadeusza Kościuszki 58
16-400 Suwałki
Polska

Szkoła Podstawowa nr 10 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach

ul. Jerzego Antoniewicza 5
16-400 Suwałki
Polska

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Św. Jana Pawła Ii w Suwałkach

ul. Romualda Minkiewicza 50
16-400 Suwałki
Polska

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach

ul. Tadeusza Kościuszki 36/38
16-400 Suwałki
Polska

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach

ul. Klonowa 51
16-400 Suwałki
Polska

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

ul. Sejneńska 12
16-400 Suwałki
Polska

Szkoła Podstawowa nr 2 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach

ul. Tadeusza Kościuszki 126
16-400 Suwałki
Polska

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 w Suwałkach

ul. Przytorowa 8
16-400 Suwałki
Polska

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach

ul. Wojska Polskiego 13
16-400 Suwałki
Polska